Tak dobře to začalo. Naše první schůzka s objednatelem, nabídka, rámcové odsouhlasení, druhá schůzka, upřesnění zadání, třetí schůzka, realizace. Těch emailů, podkladů a telefonátů kolem projektu… Nákup domén, copywriting, kódování, korektury, účetníctví… A jedna neuhrazená faktura. Pár dnů čekání po splatnosti, automatická upomínka e-mailem, první telefonát, druhý telefonát, třetí telefonát, schůzka, ujišťování, sliby. „Zítra, ve středu, v pátek, za týden, zavolám, zajistím, ještě počkejte…“ a pořád dokola.

O výsledku nakonec rozhodl objednatel sám.

Protože se objednateli tohoto projektu nepodařilo zaplatit naše faktury, a to ani po opakovaných upomínkách, byl tento projekt ukončen. Slovo objednatele navíc ztratilo váhu a tím naše společná cesta navždy zkončila. Jste-li objednatelem, nekontaktujte nás, nic víc nám neslibujte. Děkujeme za zkušenost – stačilo.

Za celý realizační tým
Martin Horák, jednatel spol. Management D2A s.r.o. a dceřiných společnosti.

Domény flashfresh.cz a flash-fresh.cz jsou nyní na prodej. Máte-li o domény zájem, požádejte o ně u vašeho registrátora a zašlete na účet 2101364902/2010 částku 9.950 Kč s VS 2018054136. Do poznámky platby uveďte svůj email. Do 3 dnů od přijetí platby a žádosti o převod domén, zašleme na uvedený email hesla k převodu domén. Prodávajícím je společnost Management D2A s.r.o., neplátce DPH.